Välj en sida
kirkkonummi

Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2

Situation: Partiellt ikraftträdande (21.2.2024)

Utveckling av kommuncentrum omfattar förnyad markanvändning för Kyrkslätts affärscentrum och dess omgivning. I planeringen beaktar man tillräckliga områdesreserveringar framför allt beträffande boende, rekreation, handel och arbetsplatser samt utveckling av trafik- och parkeringssystem, beredskap för mångsidigare tjänster samt stegvis framskridande detaljplanering och kommunaltekniskt byggande som genomförs till följd av detta. Området anknyter sig med tanke på markanvändningen till delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 1, som vann laga kraft 2010.


Godkännande av planen:

Beslut om partiellt ikraftträdande av delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000) enligt MBL 201 §
Kommunstyrelsen 12.02.2024 § 28
Kommunstyrelsen 23.10.2023 § 351

Kyrkslätts kommuns svar på besvären över delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000)
Kommunstyrelsen 28.08.2023 § 259

Kyrkslätts kommuns svar på Nylands NTM-centrals rättelseuppmaning
Kommunfullmäktige 08.05.2023 § 30
Kommunstyrelsen 13.3.2023 § 86
Samhällstekniska nämnden 16.2.2023 § 24

Delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 (projekt 18000), godkännande av delgeneralplanen enligt MBL 37 §

Kommunfullmäktige 24.10.2022 § 77    bilagor
Kommunstyrelsen 17.10.2022 § 333
Samhällstekniska nämnden 29.09.2022 § 107

Partiellt ikraftträdande 21.2.2024 med undantag av det område som avgränsats på kartan 3497 

Partiellt ikraftträdande planekarta 3472 och planebeteckningar och -bestämmelser


Förslagsskede:

Framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF 19 §
Kommunstyrelsen 26.4.2021 § 151 handlingar
Samhällstekniska nämnden 7.4.2021 § 48


Beredningsskede:

Beredningssituation för delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, kommunaltekniska nämnden för kännedom
Kommunaltekniska nämnden 13.6.2019 (§ 92)

Framläggning av utkastet till delgeneralplan för Kommuncentrum, etapp 2 (ritning 3212)
Samhällstekniska nämnden 19.11.2015 (§ 78)


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 86)

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning för projektet, samhällstekniska nämnden 15.12.2011 (§ 116).


Utredningar:

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaan liittyvä Paikka! -kysely (2013) (på finska)

Läntinen kuntakeskus, Pikkalanlahti, Kantvik ja Pippuri. Luontoselvitys 2012-2013 (2014) (på finska)
Bilagor

Ekologisten yhteyksien tarkastelu (2014) (på finska)

Utvecklingsbild för kommuncentrum 2040: Urban by (2016)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan kaavataloudellinen arviointi (2018) (på finska)

Kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaava-alueen Natura-tarvearvio (2019) (på finska)

Kirkkonummen kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavan hulevesiselvitys (2019) (på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256