Välj en sida
kirkkonummi

Fritidstjänsternas kontaktuppgifter

Katja Linnakylä, fritidsdirektör
tfn 040-588 4926

Biblioteks- och kulturstjänsterna

Piritta Numminen, biblioteks- och kulturchef
tfn 040-578 3001

Ungdoms- och idrottstjänsterna

Päivi Sorvari, ungdoms- och idrottschef
tfn 040-126 9625

Medborgarinstitutet, Bildkonstskolan, Musikinstitutet

Satu Ylönen, rektor för fritt bildningsarbete och grundläggande konstundervisning
tfn 040-831 2742

E-post: fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi