Välj en sida

Eriksgård

Situation: Beredningsskede (27.4.2023)

Projektet ligger söder om Veikkola affärscentrum, på området mellan Eriksgårdsvägen och Lappbölevägen, norr om Haapajärvi. Planeringsområdets areal är ca 130 ha och är huvudsakligen område som hör till Eriksgårds familjegods, vilket ägs av kommunen, samt områden som ägs av flera privata markägare. För närvarande är planeringsområdet glesbygdsområde vid Veikkola tätort. I områdets södra del ligger de historiska Navala gård och Eriksgård. På området finns småskalig jordbruks- och häststallsverksamhet och Navala sommarteater. Planeringsområdet stöder sig på de mångsidiga tjänsterna i Veikkola centrum, inkl. skola, daghem och livsmedelsaffärer, som ligger i omedelbar närhet till området.

Målet med detaljplanen för Eriksgård är att främst på obebyggt område möjliggöra etappvist byggande av ett tämligen vidsträckt småhusområde som ansluter naturligt till Veikkolas tätortsområde. Landskapsmässigt betydande åkerfält och utsikter samt naturskyddsområden bevaras liksom också de betydande gårdarna Eriksgård och Navala med närområden. De kulturhistoriskt betydande byggnaderna skyddas, och sommarteaterns verksamhetsförutsättningar tryggas. Målet är att från affärscentrum och idrottsparken bilda en rekreationszon med trafikförbindelser till bostadsområdet och vidare i riktning mot Haapajärvi och andra bebyggda områden. Rekreationszonerna fungerar samtidigt som skydd för den befintliga bosättningen. På det nya bostadsområdet är det möjligt att bygga en betydande mängd egnahemshus, men i bostadsproduktionen möjliggör man också andra lösningar. I områdets norra del, i riktning mot affärscentrum ska byggnadseffektiviteten vara naturlig men högre än på det övriga området.

Planläggningsprogram: Korg för planer som ska genomföras 2023-2024, projektkort

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen för Eriksgård (projekt 41110) enligt MBL 62 § och MBF 30 § 14.8 – 15.9.2023
Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 48 

planekarta 3493

detaljplanebeskrivning

bilagor

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi , innan framläggningstiden går ut.

Invånarmöte hålls tis 29.8.2023 kl. 17.30 – 19.00 i Veikkolan koulu (matsal).

————————————————————————————

Detaljplanen för Eriksgård (projekt 41110), anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)

Samhällstekniska nämnden 16.12.2021 § 169

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 4.2.2022

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store

tel. 044 760 2282

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi