Välj en sida
kirkkonummi

Eriksgård

Situation: Beredningsskede (14.12.2023)

Projektet ligger söder om Veikkola affärscentrum, på området mellan Eriksgårdsvägen och Lappbölevägen, norr om Haapajärvi. Planeringsområdets är huvudsakligen område som hör till Eriksgårds familjegods, vilket ägs av kommunen, samt områden som ägs av flera privata markägare. I områdets södra del ligger de historiska Navala gård och Eriksgård.

Målet med detaljplanen för Eriksgård är att främst på obebyggt område möjliggöra etappvist byggande av ett tämligen vidsträckt småhusområde som ansluter naturligt till Veikkolas tätortsområde. Landskapsmässigt betydande åkerfält och utsikter samt naturskyddsområden bevaras liksom också de betydande gårdarna Eriksgård och Navala med närområden.


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Beredningsskede:

Beslutsfattande:

Framläggning av beredningsmaterialet till detaljplanen för Eriksgård (projekt 41110) enligt MBL 62 § och MBF 30 §
Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 48

Plandokument:

Planutkastet framlagt 14.8 – 15.9.2023:
Planekarta 3493
Detaljplanebeskrivning

Invånarmöte 29.8.2023 i Veikkolan koulu (matsal).


Inledningsskede:

Godkännande av det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)
Samhällstekniksa nämnden 14.12.2023 § 140

Anhängiggörande av detaljplanen och godkännande av programmet för deltagande och bedömning (MBL 62 § och 63 §)
Samhällstekniska nämnden 16.12.2021 § 169

14.12.2023 det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning

Uppgörande av ändringen för detaljplanen anhängiggjord 24.1.2024

Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 4.2.2022


Utredningar (på finska)

FCG (2022) Eerikinkartanon asemakaava-alueen rakennetun ympäristön inventointi.
Manninen (2018a) Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Hästhagenin ja Veikkolan urheilupuiston eteläosan alueilla.
Manninen (2018b) Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Navalanmäen ja Lemetin alueella 2018.
Mikroliitti Oy (2022) Eerikinkartanon asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi.
Silvestris luontoselvitys Oy (2021) Eerikinkartanon luontoselvitys.

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

tel. 040 126 9256

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi