Välj en sida
kirkkonummi

Lantbrukskulturens tid

Under många århundraden var Kyrkslätt jordbruksområde. Lermarkerna som tidigare varit havsbotten omvandlades till odlingslandskap. Gamla bycentra är ofta belägna på den vackraste backen i landskapet, mitt bland odlingarna.

Förra delen av 1900-talet var Kyrkslätt den växande huvudstadens, d.v.s. Helsingfors, ”visthusbod”. Varje dag transporterades ca 20 000 liter mjölk till huvudstaden. Potatisskörden på området uppgick till cirka 8 miljoner kilo per år. I skärgården har fiske varit en viktig näring. Fiskefångsterna uppgick till cirka en miljon kilo per år. I skärgården fanns fiskeandelslag och i Porkala grundades en fiskkonservfabrik.