Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Tomter och områden / Anskaffning av markområden
kirkkonummi

Anskaffning av markområden

Kommunen skaffar markområden

Kyrkslätts kommun är alltid intresserad av att köpa mark på sitt område. Kommunen skaffar mark bl.a. för den kommande utvecklingen av markanvändningen. Kommunen har behov av att skaffa mark speciellt i kommunens mittzon och i Veikkola på områden som ligger i utvidgningsriktningen för samhällsbyggandet.

Det är skattemässigt förmånligare än vanligt att sälja mark till kommunen, eftersom i beskattningen får ett dödsbo och en fysisk person använda 80 % som presumtiv anskaffningsutgift. Man betalar alltså endast försäljningsvinstskatt på 20 % av köpesumman.

För markanskaffningen svarar tomttjänsterna. Ta modigt kontakt med oss om du säljer mark i Kyrkslätt!

Kontaktuppgifter:
tonttipalvelut@kirkkonummi.fi