Välj en sida

Norra-Jorvas

Situation: Förslagsskede (29.3.2021)

Området ligger invid kustbanan mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett par kilometers avstånd från kommuncentrum österut och från anslutningen till Ring III och Västerleden (stamväg 51) västerut. Planeringsområdet omfattar nästan 160 hektar.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort


Förslagsskede:

Offentlig framläggning av förslaget till detaljplan 3.5. – 4.6.2021 enligt MBL 65 § och MBF 27 §

En presentationsvideo om planen på finska u. 15 min.

Karta ritn. nummer 3427

Beskrivning

Bilagor 1

Bilagor 2

Bilagor 3

Bilagor 4 

Bemötanden

Ändringar

Kommunstyrelse 29.3.2021 § 109

Samhällstekniska nämnden 10.12.2020 § 142

Samhällstekniska nämnden 22.10.2020 § 109

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut 4.6.2021.

Planläggarens mottagningstider är tisdag 11.5.2021, måndag 17.5.2021 och torsdag 27.5.2021 kl. 9-16, torsdag 20.5.2021 kl. 8-17 och fredag 28.5.2021 kl. 9-16. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi, tfn 040-8465 657.

——————————————————

Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i kommunaltekniska nämnden 28.9.2017 (§ 44)

Med anledning av responsen som inkom om utkastet till detaljplan för Västra Jorvas (stn 22.1.2015, § 5) har projektet delats in i två separata detaljplaner: detaljplanerna för Norra Jorvas och Kvis.


Utredningar:

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 040 846 5657