Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Ravalsin päiväkoti
kirkkonummi

Ravalsin päiväkoti

Vårt daghem

Ravalsin päiväkoti har byggts i närheten av Ragvalds gård och naturen 1992. Utöver tre barngrupper som erbjuder småbarnspedagogik fungerar daghemmet också som reservvårdsplats för barnen i familjedagvård i centrum. Förskoleundervisning på området erbjuds i Jokirinteen päiväkoti.  

Vår verksamhet

Våra pedagoger använder positiv pedagogik och är lösningsinriktade, vilket stöder interaktion, lekar och lärande. Lärmiljön byggs tillsammans med barnen med beaktande av barnens styrkor, färdighetsnivå och intressen. Även i vardagens strukturer inkluderas lek och barnen kan kreativt påverka rutinerna genom att använda sin fantasi. Vår verksamhet genomförs som smågruppsverksamhet med inlärningsmetoder i samarbete.  

Vi beaktar principerna för hållbar utveckling i all vår verksamhet. Närmiljön ger oss goda möjligheter till naturpedagogik och inlärning utomhus. Mångfalden på gården stödjer barnens fysiska färdigheter och fantasilekar under de olika årstiderna. Gården inspirerar barnen att leka mångsidigt ute och utforska miljön. Under daghemsbyggnaden finns ett lekrum som gör det möjligt att vistas utomhus också när det regnar. Vi har en egen gymnastiksal, ett vattenleksrum och smågruppsrum.  

Digitala portfolier är en av formerna i vår pedagogiska verksamhet, och där görs barnets uppväxt- och lärprocess synlig i samarbete med vårdnadshavarna. Barnet, barnets välmående och en god vardag är i huvudrollen i vårt daghem.   

För oss är det viktigt med en bra gemenskap mellan daghemmets personal, vårdnadshavarna och barnen och den garanterar en bra uppväxtmiljö. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Mutukat040 126 9451 
Tähkylät040 126 9420 
Viljakot040 761 0528

Rapporter och meddelanden om undersökningen av Ravalsin päiväkotis skick

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Ravalsvägen 14
02400 Kyrkslätt

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

tf. Daghemsföreståndare:
Sari Uotila
050 5880662

Viceföreståndare
Emma-Reetta Leino
040 581 2137

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Suvi Komulainen
040 574 4722

Kurator inom småbarnspedagogik:
Suvi Lindholm
040 573 5471