Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Digitala portfolior inom småbarnspedagogiken
kirkkonummi

Digitala portfolior inom småbarnspedagogiken

Vad är en digital portfolio?

Med digital portfolio (eller mapp om uppväxt) avses barnets personliga elektroniska mapp som skyddas med användarnamn och lösenord. I portfolion kan barnet spara sina viktiga erfarenheter i form av bilder, video och text tillsammans med daghemmets personal och sina egna föräldrar. 

Infovideo för föräldrar  (2min 40s) 

Den digitala portfolion görs på nättjänsten Peda.net

Peda.net är en tjänst för läroanstalter samt enskilda lärare och elever. Tjänsten har utvecklats och upprätthålls av Jyväskylä universitet. Tjänsten kan även användas av föreningar, företag och privatperson. 

Mer information om tjänsten Peda.net och om hur tjänsten används inom småbarnspedagogiken i Kyrkslätt finner du i servicebeskrivningen.

Dataskyddsmeddelande för användare av OmaTila på Peda.net