Välj en sida
kirkkonummi

Intensifierat stöd

Om eleven behöver regelbundet stöd för sitt lärande och sin skolgång eller flera stödformer samtidigt, ska eleven ges intensifierat stöd. Under det intensifierade stödet kan man använda samma stödformer som under det allmänna stödet. Utöver olika stödformer i anslutning till undervisningsarrangemangen, inlärningsmiljön och -situationen samt bedömningen kan eleven ges specialundervisning på deltid.

Det intensifierade stödet grundar sig på en pedagogisk bedömning som behandlas i skolans multiprofessionella arbetsgrupp. Utifrån den pedagogiska bedömningen utarbetas en plan för lärandet för eleven som får intensifierat stöd. I planen antecknas det intensifierade stöd som eleven får. Pedagogisk bedömning och planen för lärandet upprättas i Wilma. Dokumentens upprättande ansvaras för av klassläraren eller klasshandledaren i samarbete med andra lärare som undervisar eleverna, specialläraren samt elevens och deras vårdnadshavares medverkan. Alla lärare som undervisar eleven ger intensivt stöd enligt planerna som finns angivna i planen för lärandet.

Under intensifierat stöd kan elevens undervisning genomföras som årskursintegrerade studier. Då antecknas ett individuellt studieprogram i planen för elevens lärande enligt vilket undervisningen genomförs. Under intensifierat stöd kan man också använda särskilt prioriterade områden i olika läroämnen för att stödja elevens lärande. De särskilt prioriterade områdena utformas utgående från det centrala innehållet som fastställts för den egna årskursen i läroplanen. Målet är att hjälpa eleven att tillägna sig det läroämnesinnehåll som är nödvändigt för att gå vidare.