Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Kartor och geoinformation / Material i navigatorerna
kirkkonummi

Material i navigatorerna

Adressuppgiften uppstår i kommunen, och kommunen är den officiella ägaren till adressuppgifterna på sitt område och registeransvarig för dem. Kommunen erbjuder officiella adresser på sin karttjänst och förmedlar dem till myndigheter, bl.a. Lantmäteriverket, därifrån de med tidsfördröjning far vidare till maskinerna hos de aktörer som utnyttjar Lantmäteriverkets material.

Kyrkslätts kommun får nu och då respons på att navigatorn leder vilse eller att adressen inte finns på Google Maps. Kommunen svarar ändå inte för produkter och datainnehåll hos privata kartleverantörer, till exempel Google. Vi har varken medel eller befogenheter att uppdatera deras uppgifter.

Uppdatering av kartmaterialet i navigatorerna är inte på kommunens utan på tjänsteleverantörens ansvar. Adressmaterialet i navigatorerna kan till och med vara några år gammalt. Navigatorerna innehåller material från olika leverantörer, och uppgifterna i dem uppdateras på olika sätt. En del aktörer samlar uppgifterna själva, andra utnyttjar material som är tillgängliga på kommunernas och Lantmäteriverkets tjänster.

Rapporteringen av fel i kommersiella tjänster sker vanligtvis via responslänken på tjänsten, appen eller en blankett. Till exempel på Google Maps kan man rapportera fel i tjänsten antingen direkt i appen eller via webbläsaren på webbplatsen Google Maps. Man måste vara inloggad för att ge respons.

Kommunen ansvarar inte om den som använder navigatorn kör fel eller orsakar skada. Varje chaufför ansvarar för sina egna handlingar enligt det som bestäms i lag och förordningar.  

På kommunens karttjänst kan ni kontrollera att Kyrkslätts kommuns kartuppgifter är riktiga. 

Ni kan rapportera fel på kommunens kartor via responssystemet.