Välj en sida
kirkkonummi

Trestegsstödet

Varje elev har enligt Lag om grundläggande utbildning 30 § rätt till tillräckligt stöd för lärande och skolgång genast när behovet uppstår. Stödet för lärande och skolgång utgör en väsentlig del av skoldagens vardag och det ingår i varje lärares arbete. Behovet av stöd kan vara tillfälligt eller kontinuerligt, och eleven kan behöva en eller flera former av stöd beroende på sin situation. Stödet för lärande och skolgång organiseras enligt modellen för trestegsstöd. Beslut om arrangemang och genomförande av stödet fattas i samarbete med eleven, vårdnadshavarna, skolan samt eventuella andra samarbetsnätverk.

Det trestegsstödet består av tre nivåer: allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Eleven kan endast få stöd från en nivå åt gången. Eleven ska i första hand ges stöd i sin egen undervisningsgrupp och skola genom olika flexibla arrangemang, om inte elevens bästa nödvändigtvis förutsätter att eleven flyttas till en annan undervisningsgrupp eller skola. Mer information om smågrupper inom specialundervisningen i Kyrkslätt skolor finns på skolornas egna sidor.