Välj en sida
kirkkonummi

Festberget

Situation: Lagakraftvunnen (11.2.2021)

Projektet ligger i den omedelbara närheten av Kyrkslätts affärscentrum. Resecentret och Tolls tåghållplats samt de närliggande busshållplatserna ligger på promenadavstånd. Från området finns goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till huvudstadsregionen. Området stöder sig på servicen i Kyrkslätts affärscentrum.

Målet är kompletterande byggande av bosättning i närheten av kommuncentrum med samtidigt beaktande av Hindersbys värdefulla kulturmiljö och lokalhistoria. Bostadsområdet drar nytta av läget i den omedelbara närheten till goda kollektivtrafikförbindelser och höjer bl.a. resecentrets användarpotential. Ett ökat invånarantal i kommuncentrum stöder också den pågående utvecklingen av affärscentret.


Planen godkänns:

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 14.12.2020 § 103

Kommunstyrelsen 19.10.2020 § 341 (ritning nr 3351)

Kommunaltekniska nämnden 18.10.2018 (§ 138)
Detaljplanebeskrivning (3346)
Detaljplan (3346)


Förslagsskede:

Justerat detaljplaneförslaget framlagt, kungörelse 23.4.-25.5.2018
  Detaljplaneförslaget (ritn. nr 3302) 

Offentlig framläggning av det justerade förslaget till detaljplan, Kommunstyrelsen 12.3.2018 (§ 80)

Kommunaltekniska nämnden 15.2.2018 (§ 17)

Verkställighet av kommunstyrelsens beslut 12.9.2016 § 271, kungörelse 7.10.-11.11.2016

Framläggning av detaljplaneförslaget (ritn. nr 3256), Kommunstyrelsen 12.9.2016 (§ 271)

Samhällstekniska nämnden 25.8.2016 (§ 62)


Beredningsskede:


Inledningsskede:

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) för projektet godkändes i samhällstekniska nämnden 21.3.2013 (§ 26)


Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn 040 846 5657