Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Masalan päiväkoti
kirkkonummi

Masalan päiväkoti

Vårt daghem

Masalan päiväkoti ligger i närheten av Masalan koulu. I vårt daghem fungerar fem barngrupper och vi ordnar både småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Vi deltar i Utbildningsstyrelsens försök med tvåårig förskoleundervisning.   

Vår verksamhet

Vi bemöter barnet sensitivt, individuellt och positivt och värderar dess styrkor. Vi stärker glädjen att lära sig, interaktions- och emotionella förmåga, barnens engagemang och gemenskapen genom att arbeta i smågrupper. I fostringssamarbetet med vårdnadshavarna fokuserar vi på förtroende, öppen växelverkan och positivitet med en god vardag för barnet som målsättning. 
 
Barnens intressen, styrkor och individuella behov styr planeringen av verksamheten. Vi utnyttjar mångsidigt omgivningen och skogarna i närheten. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och bedömningen av verksamheten enligt åldersnivån. Vid utvecklingen av verksamheten betonar vi stärkande av hållbar utveckling i verksamheten och naturpedagogik samt främjande av en motionsinriktad livsstil och läskultur.  

Vi deltar i programmet Grön flagg för hållbar utveckling och programmet Småbarnspedagogiken i rörelse.

Gruppernas kontaktuppgifter

Revontulet040 591 2831 
Sateenkaaret050 327 3646 
Vuorovedet050 327 3645 
Tähdenlennot040 591 2746 
Tuulispäät040 734 2519 

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Hommasgränden 2
02430 Masaby

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Terhi Hakkarainen
040 066 7539

Viceföreståndare:
Heidi Hänninen 
040 126 9133

Speciallärare inom småbarnspedagogiken:
Sari Lindström
040 075 5493

Kurator inom småbarnspedagogiken
Annamaija Hautala
040 480 2907

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi