Välj en sida

Portfolion då småbarnspedagogiken upphör

Då småbarnspedagogiken upphör är dags att flytta barnets personliga digitala portfolio och ta den tillvara under eget användarnamn på Peda.net. Det är enkelt att flytta den och det tar inte mycket tid. Om du behöver hjälp kan du begära det av daghemmets personal. 

Så här flyttar du ditt barns portfolio

  1. Gå till framsidan i ditt barns portfolio (portfolion finns på daghemsgruppens sida) Obs! Första sidan i barnets portfolio är den första sidan som fått namn efter ditt barn. Under den kan det finnas undersidor. Undersidorna ges ofta namn enligt årtal. Gör flyttningen alltid på den första sidan.
  2. Klicka på ”Siirrä sivuja” på rubrikraden på sidan. 
  3. Tryck på stället där det står ”Valitse siirrettävät sivut” och välj därefter startsidan för ditt barns portfolio, varefter eventuella undermappar automatiskt flyttas med. 
  4. Välj överföring till sidan ”Profiili”
  5. Klicka till slut på ”Tallenna muutokset

Se video-instruktion (på finska)

Efter flyttningen av portfolion

Ditt användarnamn på Peda.net blir kvar och kan användas också i fortsättningen. Om du senare beslutar radera ditt användarnamn, beakta att också barnets portfoliosidor försvinner samtidigt.

När du har flyttat ditt barns portfolio, försvinner den från daghemmets sida. I fortsättningen hittar du portfolion under avsnittet Sivut i OmaTila under ditt användarnamn. 

I fortsättningen ansvarar du själv för ditt barns portfolio och dess användarrättigheter. Peda.nets egna anvisningar hittar du på adressen https://peda.net/ohjeet. Du kan kontakta Peda.nets support via blanketten på sidan https://peda.net/ohjeet:contact eller genom att skicka e-post direkt till adressen info@peda.net.