Välj en sida
kirkkonummi

Portfolion då småbarnspedagogiken och förskolan upphör

Då småbarnspedagogiken och förskolan upphör är dags att flytta barnets personliga digitala portfolio och ta den tillvara under eget användarnamn på Peda.net. Det är enkelt att flytta den och det tar inte mycket tid. Om du behöver hjälp kan du begära det av daghemmets personal.

Flytta ditt barns uppväxtmapp först när ditt barn slutar i småbarnspedagogiken. Flytta inte mappen om ditt barns uppväxt om barnet byter grupp eller flyttar till ett annat kommunalt daghem i Kyrkslätt. Barnets uppväxtmapp flyttar med barnet till den nya gruppen/det nya daghemmet och du kommer att få en ny gruppkod av den nya gruppen, vilket ger dig åtkomst till rätt sida.

Så här flyttar du ditt barns portfolio (anvisningar)

Efter flyttningen av portfolion

Ditt användarnamn på Peda.net blir kvar och kan användas också i fortsättningen. Om du senare beslutar radera ditt användarnamn, beakta att också barnets portfoliosidor försvinner samtidigt.

När du har flyttat ditt barns portfolio, försvinner den från daghemmets sida. I fortsättningen hittar du portfolion under avsnittet Sivut i OmaTila under ditt användarnamn.

I fortsättningen ansvarar du själv för ditt barns portfolio och dess användarrättigheter. Peda.nets egna anvisningar hittar du på adressen https://peda.net/ohjeet. Du kan kontakta Peda.nets support via blanketten på sidan https://peda.net/ohjeet:contact eller genom att skicka e-post direkt till adressen info@peda.net.

Vänligen beakta att foton och videor inte får publiceras t.ex. på sociala medier utan att vårdnadshavarna till de barn som syns på fotona eller videorna separat har gett sitt samtycke.