Välj en sida
kirkkonummi

Kyrkslättsäventyr – Hasselstigen & Eriksstigen

Hasselstigen 

Vi går framåt och letar efter blåa märken. I träden finns trädnötter och på marken jordnötter.

Vi hittade ett träd som har en bak och en navel. Det kan vara en ny sort. Ett bakdelsträd.

Vi lämnade nötter i en håla åt haren. Vi såg harens morrhår.

Vi gick över en stor väg. Framför oss finns spångar. Ser vi följande blåa märke.

Det luktar häst. Ett hus! Fjärilarna leker tafatt i klövern som har samma färg som vispgröten.

Eriksstigen  

Runt om finns trähus av olika storlek. De har varit med om mycket.

Vi gör häxgrejer vid häxstenen på den röda stigen.

Stigen, som går genom en trädtunnel, är lövbeklädd och rund.

Ra-ta-ta-ta. Dropparna dansar på lusthusets tak. Kakaon värmer inifrån.

Hasselstigen och Eriksstigen är intressanta utflyktsmål. Det växer riktiga nötter på hasselstigen, terrängen är omväxlande och spångarna leder från skogen till gårdens betesmarker där man kan se på hästar. Längs Eriksstigen bekantar man sig med livet på gården på 1900-talet. Båda naturstigarna har märkts ut med siffror på stolpar. Man kan bekanta sig närmare med objekten längs stigarna i materialen som producerats för stigarna.

Parkering: Erikgårdsvägen 164, 02880 Kyrkslätt (läge på kartan)

Rutt: Från Eriksgårds gårdsområde går två naturstigar som märkts ut väl. I början går stigarna tillsammans mellan gårdens gårdsmiljö och åkrarna.

  • Hasselstigen (4,4 km) har märkts ut med blåa märken. Terrängen är omväxlande men lättframkomlig. Längs rutten finns två bord för mellanmålspauser.
  • Eriksstigen (2 km) har märkts ut med röda märken. Rutten är delvis framkomlig för alla. Terrängen varierar från jämn sandväg till skogsstig och gårdarnas miljöer.

Annat att beakta:

Tillgänglighet: Eriksstigen är delvis framkomlig för alla. Rutten från gården tilldanslaven (objekten nr 1–9) är framkomlig för alla. Man kan också bekanta sig med Navala gård obehindrat längs vägen som går från dansbanan, dvs. motsols (objekten nr 19–15).

Kollektivtrafikens tillgänglighet: Den närmaste hållplatsen är hållplatsen Eriksgård (Ki1220/Ki1221) i Eriksgårds gårdsmiljö

Lek

Hitta en likadan

Välj ett stycke ur naturen och visa det för dina lekkompisar. Hittar din lekkompis en likadan? Skada ändå inte växter som växer, för det hör inte till allemansrätten. Byt roller.

Tips: Med små barn lönar det sig att leta efter enkla saker såsom en sten, en kvist eller ett blad. Med större barn kan man leta efter mer detaljerade saker såsom ett barr, en daggdroppe eller en viss trädart.