Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Kommunens skogar / Skogsstrategi
kirkkonummi

Skogsstrategi

Kyrkslätts kommuns skogsstrategi gäller skogar som ägs av Kyrkslätts kommun och beskriver målen, förvaltningen och vårdsätten som gäller skötseln av skogbeklädda områden. Vi håller på att uppdatera Kyrkslätts skogsstrategi.