Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Kommunens skogar / Skogsstrategi
kirkkonummi

Skogsstrategi

Kyrkslätts kommuns skogsstrategi gäller skogar som ägs av Kyrkslätts kommun och beskriver målen, förvaltningen och vårdsätten som gäller skötseln av skogbeklädda områden. Vi håller på att uppdatera Kyrkslätts skogsstrategi. Med uppdateringen av strategin försöker vi möta de förändrade utmaningarna gällande mångbruk av skogarna, uppdatera terminologin och kartlägga skogarnas möjligheter bl.a. som en del av klimatarbetet som utförs i kommunen.

Som bakgrund till uppdateringsarbetet 2022 kommunen har ordnat nu en enkät för kommuninvånarna och de som annars använder kommunens skogar. Målet med enkäten är att få information om hur invånarna i Kyrkslätt och från andra kommuner utnyttjar skogar som ägs av Kyrkslätts kommun, och vilka värderingar och önskemål som riktas till dem.

Kyrkslätts kommuns skogsstrategi med bilagor hålls framlagd 1.12.2023–19.1.2024. Skogsstrategin med bilagor kan ses på servicekontoret i Kyrkslätts kommunhus, på kommunens bibliotek samt på kommunens webbplats.

Kommentarer och utlåtanden ska under framläggningstiden skickas på e-postadressen kirjaamo@kirkkonummi.fi eller adressen Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt.  Märk kuvertet eller adressfältet med ”Skogsstrategi”.

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar om den slutliga strategin.

Här är linket till skogsmaterialet (pdf)