Välj en sida
kirkkonummi

Ansökan om idrottsstipendier och utmärkelser

Kyrkslätts kommun uppmärksammar årligen de bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller andra personer som är meriterade inom idrottsfostran.

År 2016 lades Olli Mäki-vandringspriset till i belöningspraxisen. Priset tilldelas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt. År 2017 tilldelades Risto Sonninen, år 2018 tilldelades Niina Antikainen, år 2019 tilldelades Sari Forsgren, år 2020 tilldelades Kalle Uotinen, år 2021 tilldelades Hilding Wikner och år 2022 tilldelas Hannu Ruth Olli Mäki-priset.

På basen av ansökningar väljs de som varit framgångsrika år 2023 ut enligt följande:

De bästa i respektive serie

  • årets idrottsman, allmän serie
  • årets idrottskvinna, allmän serie
  • årets handikappidrottare, allmän eller annan serie
  • årets idrottspojke, 14-19 år
  • årets idrottsflicka, 14-19 år
  • årets lag, ingen ålders- eller grenbegränsning
  • årets tränare, instruktör, domare, funktionär, ingen ålders- eller grenbegränsning
  • årets motionär, ingen åldersbegränsning
  • årets veteranidrottare, 35-

Övriga som belönas

  • Närmast de som haft framgång i ungdomsserier väljs ut på basis av prestationer.

Ansökningsblanketten

Stipendier – ansökningsblanketten

Olli Mäki -priset

Priset tilldelas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt.

Olli Mäki -priset – ansökningsblanketten

Ansökningstiden utgår

Ansökningarna skall inlämnas före 8.1.2024 kl. 15.00.

Tilläggsuppgifter

fritidssekreterare Risto Rossi tel. 040 753 8906

förnamn.efternam@kirkkonummi.fi