Välj en sida
kirkkonummi

Skolpsykolog

Elevvårdens psykologer erbjuder eleverna stöd i utmaningar med inlärning och skolgång samt beteende, känsloliv och psykiska välbefinnande. Dessutom ger de vid behov skolans personal och elevens vårdnadshavare anonym konsultation och rådgivning. Elevvårdens psykologer deltar i det gemensamma elevvårdsarbetet genom att främja skolgemenskapens välmående och samarbeta med vårdnadshavarna och andra samarbetsnätverk.

Skolans psykologtjänster är lagstadgade, avgiftsfria och konfidentiella.