Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Planläggningsprogram 2023-2027
kirkkonummi

Planläggningsprogram 2023-2027

Kyrkslätts planläggningsprogram för åren 2023 – 2027 godkänt Kommunfullmäktige Protokoll 24.10.2022/Paragraf 78

Programmet har uppgjorts för åren 2023-2027. Projekten 2023-2024 är bindande och projekten 2025-2027 riktgivande. Programmet uppdateras 2024.


Remissdebatt om planläggningsprogram för åren 2025-2029 behandlas i Samhällstekniska nämnden 25.4.2024 § 35

Förslag till planläggningsprogram för åren 2025-2026  Samhällstekniska nämnden 22.5.2024 § 48


Planläggningsinitiativen behandlas i anslutning till planläggningsprogrammet

Planläggningsinitiativen till nästa planläggningsprogram ska lämnas in till kommunen före utgången av januari 2024. 

Mera information om planläggningsinitiativen hittar du på: Delta i planläggningen