Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Hållbar livsstil inom småbarnspedagogiken / Läskultur
kirkkonummi

Läskultur

Inom Kyrkslätts småbarnspedagogik främjas varje barns rätt att få del av böckernas och berättelsernas värld. I de småbarnspedagogiska grupperna stärks barnens aktiva roll som forskare i och producent av språk och litteratur.

 

Läsning stärker (https://luelapselle.fi/sv/forstasidan/)

  • fantasin
  • interaktionsfärdigheterna
  • empatifärdigheterna
  • ordförrådet
  • en vid världsåskådning
  • förståelsen för olikhet
  • självkänslan
  • självuttrycket