Välj en sida

Västra Gesterby

Situation: Lagakraftvunnen (28.4.2023)

Planeringsområdet ligger i norra delen av kommuncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscentrum och resecentrum.

För Gesterbyområdet utarbetas två separata planprojekt: Detaljplanerna för Västra Gesterby och Gesterby. Målet är att göra detaljplaneprojektet för Västra Gesterby smidigare för att göra det möjligt att placera en närbutik på området under de närmaste åren. I detaljplanen för Västra Gesterby anvisas en trafikmässigt sett attraktiv plats för en närbutik invid Gesterbyvägen. Dessutom kommer man att anvisa kompletterande byggande i närheten av butiken. Kollektivtrafikens och gång- och cykelförbindelsernas trafikmässiga funktionalitet förbättras också i och med detaljplaneändringen. Detta har en betydande inverkan på trafiksäkerheten på området och tätortsbilden


Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2021-2022, projektkort

Programmet för deltagande och bedömning (uppdaterad 09.2021)


Vunnit laga kraft 28.4.2023 planekarta 3480

Godkännande av planen:

Ändring och utvidgning av detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 § 

Kommunfullmäktige 6.3.2023 § 12                  planekarta 3480

Kommunstyrelsen 13.2.2023 § 53

Samhällstekniska nämnden 29.09.2022 § 108   bilagor   

Förslagsskede:

Detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), framläggning av det justerade detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 13.6 – 19.8.2022

En presentationsvideo om planen på finska u. 4,5 min.

Planekarta nr 3467 och bestämmelser

Beskrivning

Bilagor 1-4

Bilagor 5-8

Bemötanden


Kommunstyrelsen 23.05.2022 § 170    
Samhällstekniska nämnden 19.05.2022 § 49    

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagningar må 20.6.2022 kl. 13-16, tis 21.6.2022 kl. 9-12, må 1.8.2022 kl. 12-15, tis 2.8.2022 kl. 9-12 och må 15.8.2022 kl. 9-12.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Maria Pudas, maria.pudas@kirkkonummi.fi  (på semester 28.6 – 22.7).

—————————————————————————–

Detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § 25.10. – 26.11.2021
Kommunstyrelsen 11.10.2021 § 443

En presentationsvideo om planen på finska u. 8,5 minuter

Planekarta 3453

Beskrivning

Bilagor 1-4

Bilaga 5

Bilagor 6-10

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Ett invånarmöte hålls i Kyrkslättsalen i Kyrkslätts kommunhus, adress: Ervastvägen 2, ti 9.11 kl. 17–18.30. Ingång till kommunhuset via sidodörren mot Kirkkonummen Ostari kl. 16.45–17.15. Den sista anmälningsdagen är fr 5.11.2021. Du kan på förhand i samband med anmälan skicka frågor om planen.

Planläggarens mottagningar må 1.11 kl. 9–11.30, ti 2.11 kl. 12–15, ti 16.11 kl. 9–11.30 och on 17.11 kl. 12.30–15. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren maria.pudas@kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 9256.

Detaljplanen för Västra Gesterby (projekt 12203), framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 § och godkännande av det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning enligt MBL 62 § och 63 §
Samhällstekniska nämnden 29.9.2021 § 127       utvidgning anhängiggörande 22.10.2021 kungörelse

Kommunstyrelsen 20.09.2021 § 404
Beslutsförslag: Kommunstyrelsen beslutar upphäva sitt tidigare beslut 23.8.2021 § 343 om framläggning av förslaget till detaljplan för Västra Gesterby (ritn. nr 3446) och remittera planen för beredning.

Framläggning av detaljplaneförslaget enligt MBL 65 § och MBF 27 §
Kommunstyrelsen 23.08.2021 § 343
Samhällstekniska nämnden 17.6.2021 § 89


Inledningsskede:

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 17.9.2020 (§ 98)

Anhängiggörande 21.10.2020 kungörelse

Program för deltagande och bedömning (PDB), Samhällstekniska nämnden 28.5.2020 (§ 61)

Anhängiggörande 24.6.2020 kungörelse


Beredningsskede:

De alternativa planutkasten framlagda 25-1. – 26.2.2016. (ritn.3237,3238), Samhällstekniska nämnden 10.12.2015 (§ 84)

Karta alternativ 1

Karta alternativ 2


Utredningar:

Gesterbyn idéplan 2008

Bullerutredning (2021, på finska)

Planläggarens kontaktinformation:

Maria Pudas

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 126 9256