Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Information om småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Måltider
kirkkonummi

Måltider

I daghemmen och familjedagvården bekantar vi oss mångsidigt med olika maträtter och nya smaker samt lär oss att äta självständigt och ha bra bordsskick. Måltiderna inom småbarnspedagogiken utgör en viktig del av barnets dagliga näring som kompletteras med mat som erbjuds hemma. Vid behov erbjuds barnet en specialdiet som vården av en sjukdom kräver. Matbegränsningar av religiösa och etiska skäl beaktas också. För anmälan och inlämning av intyg svarar vårdnadshavarna när barnet börjar i småbarnspedagogiken eller flyttar från en enhet till en annan. Vid behov kan en palaver ordnas då vårdrelationen inleds för att diskutera barnets diet.

Läs mer om specialdieter och meddela om specialdiet

Daghemmens matlistor