Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Information om Kyrkslätt / Info om kommunen / Vänorter
kirkkonummi

Vänorter

Syftet med vänortsverksamhet är att förbättra internationell växelverkan och uppfattningen om olika kulturer samt att skapa ett underlag för internationellt samarbete och nätverkande.

Kyrkslätts kommun har två vänorter:

Sundbyberg, Sverige

Sundbybergs vapen

Sundbyberg och Kyrkslätt ingick ett vänortsavtal 1972. Avtalet förnyades 2002.

Paldiski, Estland

Paldiskis vapen

Paldiski och Kyrkslätt undertecknade ett samarbetsavtal 1996.