Välj en sida
kirkkonummi

Uppföljning av miljöns tillstånd

Sjöar och åar

Kommunen följer regelbundet med situationen i ett tjugotal sjöar. Prover tas vartannat år.

Bekanta dig med de senaste rapporterna (på finska)

Uppgifter om uppföljningen av vattenkvaliteten vid kommunens badstränder finns på  miljö- och hälsoskyddets sidor.

Information om algsituationen

Havet

I Kyrkslätt uppföljs havsområdets tillstånd vartannat år, turvis med uppföljningen av sjöarna.

Bekanta dig med de senaste rapporterna (på finska)

Bekanta dig med karttjänsten som visar upp havsnaturen i Finland.

Grundvatten

Bekanta dig med Kyrkslätts grundvattenområden i karttjänsten.

Miljö- och hälsoskyddet ger anvisningar om underhållet av privata brunnar och tar även emot grundvattenprov och för dem till ett laboratorium för undersökning.

Småvatten

Kyrkslätts småvattenutredning 2018 och bilagor (på finska)

Kyrkslätts småvattenutredning 2016 (på finska)

Vi samlar kompletterande information om småvatten. Du kan anmäla dina observationer via Kyrkslätts kundrespons. Observationerna kan anmälas under punkten ”annan” i blanketten, och objektets läge kan antecknas i kartan. Kom ihåg att lämna in dina kontaktuppgifter så att vi vid behov kan be tilläggsuppgifter gällande din observation.

Jordbruksekonomi

Häststallen i Kyrkslätts kommun har kartlagts år 2019. Syftet var att utreda miljöfrågor och antalet hästar i stallen på kommunens område. På basis av resultaten har man gjort upp en häststallsanvisning.

Luft och klimat

Vid uppföljningen av luftkvaliteten i Kyrkslätt iakttas ett uppföljningsprogram, som gjorts upp för de delar av Nyland som ligger utanför huvudstadsregionen. Uppföljningen av kommunernas enhetliga luftkvalitet har inletts år 2004. Kommunens utsläpp av växthusgaser uppföljs årligen.

Bekanta dig med de senaste rapporterna (på finska)

Guide för vedeldning
(Helsingforsregionens miljötjänster: www.hsy.fi)