Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Klimatarbete i Kyrkslätt
kirkkonummi

Klimatarbete i Kyrkslätt

Mål

Kyrkslätt är en del av nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU), varmed Kyrkslätt har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent senast år 2030 jämfört med nivån år 2007.

Kyrkslätt är också med i energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn, som sätter upp ett energibesparingsmål på 7,5 procent senast år 2025.

Kyrkslätts kommun har anslutit sig till Europeiska kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy), varmed man har gjort upp en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). I och med SECAP har Kyrkslätt förbundit sig till 31 konkreta åtgärder för att nå utsläppsminskningsmålet senast år 2030.

Utsläppen i kommunen

Kyrkslätts utsläpp utan industri hölls på samma nivå från 2021 till 2022. I genomsnitt minskade utsläppen med 4 procent i kommunerna i CO2-rapporten. Vägtrafiken är den största utsläppssektorn i Kyrkslätt.

Utsläppen tillsammans och per invånare i Kyrkslätt åren 1990, 2000 och 2008–2022 utan industri. Uppgifterna för 2023 är förhandsuppgifter. (Källa: Kyrkslätts C02-raport 2024, Sitowise)

Mer information om utsläppen

Åtgärder

Kyrkslätts klimatarbete baserar sig på kommunstrategin, varmed man i kommunen gör lösningar och val som är rättvisa och hållbara med tanke på miljön, ekonomin och verksamheten. Målet med kommunens klimatarbete är att förverkliga utsläppsminskningarna på ett ekonomisk och socialt hållbart sätt. Med klimatarbetet strävar man efter att stävja klimatförändringen och att anpassa sig efter dess konsekvenser samtidigt som man stärker kommunens ekonomi och kommuninvånarnas välmående.

Kyrkslätts klimatarbete genomförs tvärs igenom kommunorganisationen. Klimatarbetet koordineras av Hinku-styrgruppen, som delaktiggör sektorerna, och klimatkoordinatorn.

Mer information om åtgärderna

Aktuellt

22.2.2024 Kyrkslätts CO2-rapport 2024 (bara på finska)

18.12.2023 Situationsbilden för Kyrkslätts klimatarbete 2022 (bara på finska)

21.11.2022 Bygganvisning för kostnadseffektivt klimatarbete (bara på finska)

18.11.2022 Klimatbrev 2/2022

5.1.2021: Klimatbrev 1/2022

1.9.2021: Klimatbrev 1/2021

Kontaktupgifter

ilmastotyo@kirkkonummi.fi