Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Miljö / Klimatarbete i Kyrkslätt

Klimatarbete i Kyrkslätt

Mål

Kyrkslätt är en del av nätverket Kolneutrala kommuner (HINKU), varmed Kyrkslätt har förbundit sig att minska sina växthusgasutsläpp med 80 procent senast år 2030 jämfört med nivån år 2007.

Kyrkslätt är också med i energieffektivitetsavtalet för kommunsektorn, som sätter upp ett energibesparingsmål på 7,5 procent senast år 2025.

Kyrkslätts kommun har anslutit sig till Europeiska kommissionens borgmästaravtal för klimat och energi (Covenant of Mayors for Climate and Energy), varmed man har gjort upp en åtgärdsplan för hållbar energi och ett hållbart klimat (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP). I och med SECAP förbinder sig Kyrkslätt till 31 konkreta åtgärder för att nå utsläppsminskningsmålet senast år 2030.

Utsläppen i kommunen

Kyrkslätts utsläpp minskar. Kommunens utsläpp minskade med över 13 procent från 2019 till 2020.  Det är ändå långt kvar till målet att minska utsläppen med 80 procent år 2030, och för att uppnå det krävs konkreta klimatåtgärder under de kommande åren.

Fördelning av utsläppen i Kyrkslätt år 2020. Källa: CO2-rapporten.

Mer information om utsläppen

Åtgärder

Kyrkslätts klimatarbete baserar sig på kommunstrategin, varmed man i kommunen gör lösningar och val som är rättvisa och hållbara med tanke på miljön, ekonomin och verksamheten. Målet med kommunens klimatarbete är att förverkliga utsläppsminskningarna på ett ekonomisk och socialt hållbart sätt. Med klimatarbetet strävar man efter att stävja klimatförändringen och att anpassa sig efter dess konsekvenser samtidigt som man stärker kommunens ekonomi och kommuninvånarnas välmående.

Kyrkslätts klimatarbete genomförs tvärs igenom kommunorganisationen. Klimatarbetet koordineras av Hinku-styrgruppen, som delaktiggör sektorerna, och klimatkoordinatorn.

Mer information om åtgärderna

Aktuellt

21.11.2022 Bygganvisning för kostnadseffektivt klimatarbete (bara på finska)

18.11.2022 Klimatbrev 2/2022

27.6.2022 Situationsbilden för Kyrkslätts klimatarbete 2021 (bara på finska)

5.4.2022 Kyrkslätts CO2-rapport (bara på finska)

5.1.2021: Klimatbrev 1/2022

1.9.2021: Klimatbrev 1/2021

Kontaktupgifter

ilmastotyo@kirkkonummi.fi