Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Förvaltning
kirkkonummi

Förvaltning

Kommunens ledning baserar sig på kommunstrategin, budgeten och ekonomiplanen och på andra fullmäktigebeslut samt på god förvaltning. Kommunens ledningsgrupp representerar sakkunnigt ledarskap som stöd för de förtroendevalda beslutsfattarna. Kommunens organisation består av serviceområden, som är Gemensamma tjänster, Serviceområdet för samhällsteknik och Serviceområdet för bildning.

Organisationsscheman

Operativa organisation (pdf)

Gemensamma tjänster (pdf)

Serviceområdet för bildning (pdf)

Serviceområdet för samhällsteknik (pdf)