Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Framlagda nu och nya projekt / Framlagda nu
kirkkonummi

Framlagda nu

Beredningsmaterialet för södra Tollsportens detaljplan samt norra Tollsportens detaljplan och detaljplaneändring är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 2. – 31.5.2024 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2.

Man kan bekanta sig med beredningsmaterialets handlingar också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola.

Dessutom publiceras handlingarna på planläggningens hemsidor under adressen

södra: https://kyrkslatt.fi/14201-tollsporten-sodra/  

norra: https://kyrkslatt.fi/14200-tollsporten-norra/  

Kommunens medlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

De ansvariga planerare är planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen, tel. 040 1269253, anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi  och detaljplanechef Simon Store, tel. 044 760 2282, simon.store@kirkkonummi.fi

Ett invånarmöte ordnas onsdag 8.5.2024 kl. 17.30– 19 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, adress: Ervastvägen 2, ingång till kommunhuset via dörren mot ostari kl. 17.15 – 17.45.