Välj en sida
kirkkonummi

Personalsektionen

Personalsektionen ska dra upp riktlinjer för betydande program och principer som gäller personalen.

Ledamot Ersättare
Ordf Arttu Lankinen Sannf Johanna Järvinen Sannf
Vice ordf Maija Jäntti Saml Tarja Siivonen Saml
Miika Engström SFP Stig Kvarnström SFP
Anita Forssén SFP My Sundelin SFP
Anna-Mari Toikka Gröna Maarit Orko  Gröna
Jyki Grönlund ProK Jan Nordström Prok
Kati Kaihlaranta VF Riki Saarimaa VF

Föredragande: personaldirektör
Sekreterare: Pia Bergström

Personalberättelse 2021 pdf