Välj en sida
kirkkonummi

Distribution av specialplaner

Om upprättandet av specialplanerna och utredningen bestäms i villkoret för tillståndet. Med specialplaner avses här konstruktionsplaner, ventilations- och fva-planer, grundundersökning, protokoll över pålning och mätning samt eventuella utlåtanden som behövs under uppbyggnad.

Kommunen tillställs inte arbetsbeskrivningar, installationsplaner för element/stålkonstruktioner, arbetssäkerhetshandlingar o.d. handlingar som gäller utförande av arbetet.

Planerna måste inlämnas i god tid innan varje arbetsskede påbörjas.

Konstruktionsplaner:

Konstruktionsritningarna lämnas elektroniskt via Lupapiste till byggnadstillsynen.

VVS-ritningar:

Vattenverkets verksamhetsområde, eller utanför verksamhetsområde när man ansluter sig till vattenverkets vattenförsörjningsnät en FVA-situationsplan per e-post till adressen vesi@kirkkonummi.fi

VVS-ritningar, även FVA-situationsplan tillställs i första hand elektroniskt via Lupapiste.

Den ansvariga specialplaneraren undertecknar elektroniskt i Lupapiste-tjänsten alla planer inom sitt eget planeringsområde, så som planer för handel med produktdelar och dylika delsystem.