Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Kundservice / Arkivet
kirkkonummi

Arkivet

Kyrkslätts kommunarkivet förvarar handlingar som kommit till stånd i kommunens verksamhet och som ska förvaras en längre tid eller permanent.

Begäran om uppgifter till arkivet

Begäran om uppgifter gällande bygglov

I centralarkivet förvaras bygglov som godkänts före år 2005. Kommunens byggnadstillsyn förvarar byggloven från år 2005 framåt. I centralarkivet förvaras också konstruktions- och ventilationsritningar som godkänts före år 2005. De äldsta byggloven som förvaras i centralarkivet är från år 1949. Bygglov har arkiverats systematiskt alltsedan 1960-talet.  Det är svårare att hitta bygglov som beviljats på 1940- och 1950-talet.

Begäran om uppgifter om bygglov görs i alla fall i tjänsten Lupapiste Kauppa.

Begäran om uppgifter om arkivmaterial

Kyrkslätts kommunarkiv förvarar handlingar som uppstått genom kommunens arkivbildare och myndighetsverksamhet.

Man kan höra sig för om material per e-post eller per telefon, men en informationsbegäran till arkivet ska göras med formuläret nedan.

Om informationsbegäran avser uppgifter om skolor eller förskolor, gör begäran med det här formuläret.

Om informationsbegäran avser annat material i centralarkivet, gör begäran med det här formuläret.

Behandlingstiden för arkivets informationsbegäran är ca två veckor. Det kan förekomma fördröjningar i behandlingen av beställningarna på grund av arkivets arbetssituation. Utredningar och informationssökningar på uppdrag är avgiftsbelagda om den tid som går åt till uppdraget överskrider en halvtimme. Om uppdraget är brådskande kan vi debitera dubbelt pris. Mer detaljerad prislista finns här.

Det är möjligt att bekanta sig med det beställda materialet i kommunens servicekontor. Forskare kan undersöka materialet i arkivets egna lokaler. Centralarkivets handlingar lånas inte ut till utomstående kunder.

Arkivets kopierings- och skanningsavgifter

Vi kan kopiera och skanna material från kommunens centralarkiv till kunderna. Detta är i regel avgiftsbelagt. Prislistan kan ses här.

Arkivets besöksadress
Kunnantalo
Ervastintie 2
02400 Kirkkonummi

Google Maps-länk


Postadress

Kyrkslätts kommun
Arkivet
PB 20
02401 Kyrkslätt


E-postadress

arkisto@kirkkonummi.fi


Telefonnummer

040 536 1592


Fax 

09 878 6053