Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Kontaktuppgifter, fråga planläggaren
kirkkonummi

Kontaktuppgifter, fråga planläggaren

Vi önskar en glad sommar och meddelar att planläggnings- och trafiksystemtjänster är stängda 1. – 31.7.2024.

Mottagning med tidsbokning

 • Planläggningsarkitekter ger uppgifter om planlagda områden, planernas innehåll och planbeteckningar
 • Kommunarkitekten Tero Luomajärvi informerar om kommande planprojekt
 • Beräknade byggrätter för fastigheter på kommunens område, begäran via Lupapiste www.lupapiste.fi

Kommunarkitekt
Tero Luomajärvi
tfn 040 846 5657

 • leder planläggningen och trafiksystemtjänsterna
 • ger uppgifter om kommunens markplanering på lång sikt
 • deltar oftast i pågående planprojekt, som handhas av konsulter
 • ger uppgifter om Masabys delgeneralplan

Detaljplanechef
Simon Store
tfn 044 760 2282

Planläggningsarkitekt
Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587

Planläggningsarkitekt 
Leena Kankaanpää
tfn 040 768 2414

Planläggningsarkitekt
Maria Pudas
tfn 040 126 9256

Planläggningsarkitekt
Anniina Lehtonen
tfn 040 126 9253

Planläggningssekreterare
Mia Lundström
förfrågningar endast via e-post

Officiella utdrag ur register och kartor kan beställas från geoinformationstjänster
: https://www.kyrkslatt.fi/officiella-utdrag-ur-register-och-kartor

 • ger uppgifter om administrativ behandlingen av under beredning varande planer, planläggningsarkitekter ger uppgifter om planens innehåll
 • informerar om växelverkan i planläggningen och möjligheterna att påverka
 • planläggningens arkiv

Planeringsassistent
N. N.

För trafiksystemtjänsterna svarar:

Trafikplanerare
Marko Suni
tfn. 040 528 7364

 • ger uppgifter om kommunens trafiksystemplanering
 • informerar om utvecklandet av kommunens trafiksäkerhet

Om planeringen, servicestandarden och förverkligandet av Kyrkslätts kollektivtrafik svarar samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT). Respons beträffande kollektivtrafiken riktas till HRT.

Beställ tid per telefon eller e-post, när du vill besöka oss

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT
tfn 90 29671

De elektroniska postadresserna är av formen: förnamn.tillnamn@kirkkonummi.fi