Välj en sida
kirkkonummi
Kirkkonummen kuvataidekoulu

Antagning av elever till bildkonstskolan

Anmälan till bildkonstskolan

Anmälan för nya elever till Kyrkslätts bildkonstskola läsåret 2024–2025 sker 6.4 kl.10 – 18.5.2024. Nya elever antas till bildkonstskolan i anmälningsordning och åldersgruppsvis. En bekräftelse skickas per e-post vecka 22. Alla som önskar börja i bildkostskolan skall anmäla sig till en kö-kurs enligt önskat område. Du kan bekanta dig med bildkonstskolans läroplan på skolans nätsidor

Anmäl dig enligt undervisningsplats och meddela kamrat-, veckodags- och tidspreferenser i fältet för tilläggsinformation.

Man kan söka till bildkonstskolan också mitt i läsåret, efter att ansökningstiden har gått ut. Eleven anmäls i kön enligt undervisningsplats. Elevens vårdnadshavare kontaktas per e-post om det finns plats i en lämplig grupp.

De yngsta eleverna som antas till skolan är femåriga.

Bildnings- och fritidssektorns dataskyddsbeskrivningar

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.