Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Instituten i Kyrkslätt / Bildkonstskolan / Antagning av elever till bildkonstskolan

Antagning av elever till bildkonstskolan

Anmälan till bildkonstskolan

Anmäl dig enligt undervisningsplats och meddela kamrat-, veckodags- och tidspreferenser i fältet för tilläggsinformation.

Man kan söka till bildkonstskolan också mitt i läsåret, efter att ansökningstiden har gått ut. Eleven anmäls i kön enligt undervisningsplats. Elevens vårdnadshavare kontaktas per e-post om det finns plats i en lämplig grupp.

De yngsta eleverna som antas till skolan är femåriga.

Bildnings- och fritidssektorns dataskyddsbeskrivningar

Bildkonstskolans kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt
[karta]

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.