Välj en sida
kirkkonummi

Studiebidrag, C.F. och Maria von Wahlbergs fond

Enligt kommunstyrelsens beslut 7.6.2021 § 246 används avkastningen från kapitalet i C.F. och Maria von Wahlbergs fond år 2020 som studiebidrag för läsåret 2021–2022 om sammanlagt 4 571,12 euro i enlighet med fondens stadga. Avkastningen från kapitalet i C.F. och Maria von Wahlbergs fond används inte för beviljande av konstnärsstipendier år 2021, utan kulturväsendet beviljar eventuella bidrag för detta ändamål inom ramen för sina anslag. Länken till ansökan öppnar 1.9.2021.

Länk till kommunstyrelsens beslut

Länk till ansökan 

***

Studiebidrag beviljas ur fondens medel till personer som skaffar sig grundutbildning för jordbruket och dess binäringar.

Studiebidrag kan också beviljas personer som utbildar sig vid högskolor (inte yrkeshögskolor) för andra yrken och näringar, om kommunen inte understöder dessa personers utbildning med andra medel. Ur fondens medel kan studiebidrag beviljas också för t.ex. avlönande av konsulenter, som meddelar undervisning för främjande av yrkesskicklighet eller för erhållande av annan motsvarande experthjälp inom lantbruksnäringen.

Bidragets ansökningstid är i september de år som bidraget beviljas.

Tilläggsuppgifter ger

Siret Soop
tfn 050 414 3596

Tiina Koivisto
tfn 050 413 7439