Välj en sida
kirkkonummi

Ledd verksamhet för seniorer

GRUPPER MED TERMINSAVGIFT 8.1.-28.4.2024

PRIS

ANMÄLAN

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi 

Måndag

08.00 – 08.45  SENIORVATTENGYMPA (101), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

10.00 – 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (102), nivå 1–2 (simhallen, gymmet)

10.30 – 11.30  SENIORBIL, AVGIFTSFRI VERKSAMHET, se s. 16 (Veikkola)

12.30 – 13.30  SENIORBIL, AVGIFTSFRI VERKSAMHET, se s. 16 (Masaby)

12.45 – 13.45  PIGGA GRABBAR (103), nivå 2–3 (simhallen, nedre salen)

13.00 – 13.45  TULES-VATTENGYMPA (181), nivå 3 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

Tisdag

07.30 – 08.15  SENIORVATTENGYMPA (106), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

10.00 – 11.00   SENIORGYMPA (107), nivå 1 (simhallen, nedre salen)

10.00 – 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (108), nivå 1–2 (simhallen, gymmet)

11.00 – 11.45   UPPFRISKANDE VATTENMOTION FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (185), nivå 2–3 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

12.00 – 12.45   VATTENGYMPA I LÄTT TAKT (151), nivå 2–3 (terapibassängen)

14.00 – 14.45   SENIORVATTENGYMPA I DJUPT VATTEN (109), nivå 1 (stora bassängen, djupa delen)

14.00 – 14.45  VATTENGYMPA I LÄTT TAKT (152), nivå 2–3 (terapibassängen)

15.00 – 16.15   GYMTRÄNING FÖR SENIORER (186), nivå 2–3 (Veikkola skola)

Onsdag

10.15 – 11.00  VATTENGYMPA I LÄTT TAKT (153), nivå 2–3 (terapibassängen)

10.30 – 11.15  SENIORVATTENGYMPA (112), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

11.15 – 12.00  VATTENGYMPA FÖR RÖRELSEHINDRADE (187), nivå 3–4 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

11.30 – 12.15  SENIORVATTENGYMPA (113), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

12.00 – 13.00  SENIORGYMPA (154), nivå 2-3 (ungdomslokalen i Masaby)

13.15 – 14.00  SENIORVATTENGYMPA I TERAPIBASSÄNGEN (133), nivå 2–3 (terapibassängen)

Torsdag

07.30 – 08.15   SENIORVATTENGYMPA (114), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

10.00 – 11.00  GYMTRÄNING FÖR SENIORER (115), nivå 1–2 (simhallen, gymmet)

11.30 – 12.30  LADIES (156), nivå 2–3 (simhallen, nedre salen)

12.30 – 13.15  NEURO-VATTENGYMPA (188), nivå 3–4 (terapibassängen, VIP-utrymmet)

14.00 – 14.45  SENIORVATTENGYMPA I DJUPT VATTEN (135), nivå 1 (stora bassängen, djupa delen)

14.00 – 15.00  HÅLLIGÅNG FÖR VUXNA MED UTVECKLINGSSTÖRNING (189), nivå 3–4 (simhallen, nedre salen / utomhus)

15.00 – 16.15  GYMTRÄNING FÖR SENIORER / CIRKELTRÄNING (157), nivå 2–3 (Veikkola skola)

Fredag

07.30 – 08.15   SENIORVATTENGYMPA I DJUPT VATTEN (118), nivå 1 (stora bassängen, djupa delen?

08.30 – 09.15   SENIORVATTENGYMPA (119), nivå 1 (stora bassängen, grunda delen)

09.00 – 09.45 VATTENGYMPA I LÄTT TAKT (158), nivå 2–3 (terapibassängen)

10.00 – 11.00  SENIORGYMPA (120), nivå 1 (simhallen, övre salen)

11.00 – 12.00 SENIORBIL, AVGIFTSFRI VERKSAMHET, se s. 16 (Centrum eller Kantvik)

11.15 – 12.00  STOLGYMPA I VEIKKOLA (190), nivå 3–4 (Ungdomsgården i Veikkola)

Timbeskrivningar

Anmälning

VIP-utrymmet

För särskilt utmärkta vattenmotionsgrupper har vi reserverat möjligheten att använda VIP-omklädnings- och tvättrum. VIP-utrymmena är mindre än de allmänna utrymmena och de är i första hand avsedda för kunder med svårigheter att fungera i de allmänna omklädnings- och tvättrummen. VIP-utrymmena står till motionsgruppsdeltagarnas förfogande 15 minuter innan motionsgruppen börjar och 30 minuter efter att den slutat. Vi rekommenderar inte bastubad före vattengympa. Simkortet som berättigar till inträde i simhallen skall också stämplas då man använder VIP-utrymmet.

Nivåer
Välj den nivå som motsvarar din kondition just nu.

Nivå 1: Motion avsedd för dem med god kondition.
Nivå 2: För dem som motionerat i någon mån, lite lugnare motion än nivå 1.
Nivå 3: Försvagad funktionsförmåga, anpassad motion.
Nivå 4: Betydande begränsningar i funktionsförmågan. Timmen har långsamt tempo. Egen assistent i bassängen rekommenderas.

Om du behöver hjälp med att välja rätt gruppnivå, kan du vid behov ringa följande nummer.
Hälsoidrottsinstruktör Johanna Tyrväinen 040 561 2203
Idrottsinstruktör för specialgrupper Bea Söderholm 040 563 4317