Välj en sida
kirkkonummi

Vattentjänsternas verksamhetsområden

Vattentjänsternas gällande verksamhetsområden

En fastighet på verksamhetsområdet har rättighet och skyldighet att ansluta sig till vattenförsörjningsnäten

Verksamhetsområdena för vattenförsörjningsverken i kommunen fastställs med kommunstyrelsens beslut. 

Klicka länken för att se verksamhetsområdena på Kyrkslätt

Information gällande glesbyggdens vattentjänster och vattenandelslag.


Grundande av ett vattenandelslag förutsätter aktivitet av invånarna

I utvecklingsplanen kan fastställas de områden, på vilka det kan vara motiverat antingen av ekonomiska, hälso- eller miljövårdsskäl att bygga centraliserad vattenförsörjning, antingen av ett vattenandelslag eller av en annan instans som bildats av fastighetsägarna. Kommunen är inte förpliktad att bygga nät på dessa områden, men kommunens vattenförsörjningsverk ger experthjälp till andelslagen eller till dem som överväger ett sådant. För att ordna gemensam vattenförsörjning på dessa områden krävs aktivitet av invånarna.

På Kyrkslätt finns det sex vattenandelslag: Kallträsk, Kylmälä, Lappböle, Pippursudden,  Solbacka och Vols

Anslutningsfrågor:

Kundservice vesi@kirkkonummi.fi , telefon 040 126 9510 (må-to 9-11 och 12-14)

Utvidgningar av nätverk:

Direktör för affärsverket Antti Levänen, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

Fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten och befrielser från vatten- och avloppsnätet:

Miljöinspektör Janne Rainio, fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi