Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Kyrkslätts Vatten / Allmänt
kirkkonummi

Allmänt

Vattenförsörjning, vattnets kvalitet och vattenpostena på Kyrkslätt

Kyrkslätts Vatten är kommunens affärsverk som verkar inom kommunaltekniska sektorn underställt direktionen för vattenförsöjningsverket.Vattenförsörjningsverket i Kyrkslätts Vatten levererar år 2020 hushållsvatten av god kvalitet  till över 30 000 kommuninvånare, vilket motsvarar ca 77 % av kommunens befolkning.

Kyrkslätts Vatten producerar inom sitt verksamhetsområde hushållsvatten för sina kunder och leder avloppsvattnet för rening.

I Kyrkslätt är hushållsvattnet huvudsakligen ytvatten. Hushållsvattnet i mellersta Kyrkslätt är dels renat vatten från sjön Meiko och dels renat vatten som HRM, dvs. Helsingforsregionens miljötjänster, tagit från Päijänne. Kantvik får sitt vatten från Sjundeå.

Avloppsvatten leds för rening till HRM:s avloppsreningsverk i Blombacken i Esbo.

Vattentjänster erbjuds på det verksamhetsområde som kommunstyrelsen bekräftat och tjänsterna betalas med vattenavgifter.

Vattenförsörjning utvecklas och verksamhetsområdet utvidgas i enlighet med planläggningsprogrammet och utvecklingsplanen för vattentjänster. På glesbygden produceras vattentjänster av sex vattenandelslag.

Vattentag

Vatten som levereras till Kyrkslätts centrumområde är ytvatten. Kyrkslätts Vattens vattenbehandlingsanläggning ligger i Kvarnby, och kommunens råvatten tas från sjön Meiko. Vatten köps också av samkommunen Helsingforsregionens Miljötjänster (HRM) och Sjundeå.

Till Veikkolaområdet levereras både yt- och grundvatten. I Veikkola finns två egna grundvattentag, och vatten levereras också från Lappböle grundvattentag och köps av HRM.

På Långviks och Vols områden ligger två små vattentag, varifrån vattnet levereras till områdets några fastigheter.

Vattnets kvalitet

Kyrkslätts Vatten kontrollerar kvaliteten av vattnet som den levererar tillsammans med Esboregionens miljö- och hälsoskydd. För det har man upprättat ett program för kontrollundersökning i enlighet med Social- och hälsovårdsministeriets förordning (1352/2015 och 683/2017). I enlighet med programmet tas prover utöver nätet även i råvatten, vattenbehandling och vatten som leds till nätet. Vattenproverna undersöks i Västra Nylands vatten och miljö rf:s laboratorium. Hushållsvattnet uppfyller förordningens kvalitetskrav och -rekommendationer.

I hushållsvattnet kan tidvis konstateras klorlukt och -smak. Den mikrobiologiska kvaliteten på vattnet som leds ut i vattenledningsvattnet säkras genom desinficering, alltså kan man inte helt och hållet undvika klorlukt och -smak i dricksvattnet.

Ledningsvattnets hårdhet i Kyrkslätt är under 5 dH (< 1 mmol/l), dvs. vattnet är mjukt. Man behöver inte använda vattenavhärdningsmedel eller avhärdningssalt i tvättmaskinen.

Ledningsvattnets kvalitet 1-6/2024
Södra nätverk
Veikkola, Lappböle
Vols, Långvik

Vattenpostens placering:

Kantvik vattenpost
Centrumområdets vattenpost
Lappböle vattenpost
Långvik vattenpost
Veikkola vattenpost