Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Boende och byggande / Boenderådgivning / Boendefärdigheter / Mer om detta

Mer om detta

Säkerhet utgör grunden för ett bra boende. Säkerheten består av varje invånares handlingar och uteblivna handlingar. Boende innebär alltid ansvar, skyldigheter och rättigheter. Det är bra att känna till sina egna skyldigheter och ta reda på hur man bäst kan främja sin egen boendesäkerhet. Via länkarna nedan kan man bekanta sig med sitt eget bostadsområde och de planer som gäller där. Åldrandet för med sig sina egna utmaningar för boendet och vardagen och i slutet finns länkar för att stödja äldre personers boende.

Säkert boende

Checklista för hemmets säkerhet (på finska)
Suomen Pelastusalan keskusjärjestö SPEK

Säkerhet i hemmet
Kyrkslätts kommun

Boendetrygghet i barnfamiljer
Kruunuasunnot

Renoveringsrådgivning för ändrings- och reparationsarbeten
Kyrkslätts renoveringsrådgivare Nina Leino
Centralförbundet för de gamlas väl

Aras reparationsunderstöd
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA

Ändringsarbeten i bostaden
Institutet för hälsa och välfärd


Boendemiljö

Bostadsområdena i Kyrkslätt
Kyrkslätts kommun

Åldersvänligt bostadsområde (på finska)
Äldreinstitutet

Markanvändning och trafik, projekt och planer
Kyrkslätts kommun

Kommunaltekniska tjänster, planering
Kyrkslätts kommun


Boende när man blir äldre

Äldres boende
Suomi.fi

Hjälpmedel hem
Västra Nylands välfärdsområde LUVN

Boendesäkerhet
Ändrings- och reparationsarbeten i bostaden
Åldershuset, Hälsobyn

Tillbaka till boendefärdigheter