Välj en sida

Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

Situation: Förslagsskede (15.5.2023)

Planeringsområdet ligger i Norra Kyrkslätt och omfattar en del av tätortsområdet i Veikkola och av Noux nationalpark. Planeringsområdet är cirka 680 hektar.

Målet med delgeneralplanen är att möjliggöra planering och byggande av en snabb banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo-Salo, alltså den s.k. ESA-banan). Därtill förbereder man sig med delgeneralplanen på närtågstrafik i samma bankorridor och anvisar för det en plats för hållplats i Veikkola med tillhörande trafikförbindelser och markanvändning i hållplatsens närområde.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg 2023-2024, projektkort


Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt (projekt 40000), offentlig framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF 19 § 7.6 – 18.8.2023

Plankarta (ritningsnummer 3489) och bestämmelser

Planbeskrivning

Bilagor

Bemötanden

Kommunstyrelsen 15.05.2023 § 155 

Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 50    

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden.

Ett invånarmöte hålls i Veikkola skola tisdag 13.6.2023 kl. 17.30-19.30.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till kommunstyrelsen i Kyrkslätt, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi   , innan framläggningstiden löper ut.

Den ansvariga planeraren är planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi, tfn. 040-5389587, (på semester 21.-28.6.2023 och 5.7.-9.8.2023).

——————————————————–

Det justerade
Program
för deltagande och bedömning
  samhällstekniska nämnden 20.5.2021 § 68  utvidgning anhängiggörande 7.7.2021 kungörelse

Program för deltagande och bedömning  samhällstekniska nämnden 22.4.2021 § 61

Beredningsskede:
Framläggning av beredningsmaterialet enligt MBL 62 § och MBF 30 § 25.6. – 11.9.2020

Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 48
Samhällstekniska nämnden 19.03.2020 § 34

Karta (ritn. nr 3406)

Planebestämmelser

Delgeneralplanbeskrvining

Bilagor

En presentationsvideo om planen på finska, u. 18 min.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid hålls fredagen 14.8. kl. 9-12, tisdagen 18.8. kl. 9-15 och onsdagen 26.8. kl. 9-15.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi  tfn 040 538 9587 (på semester 29.6. – 12.8.2020).


Inledningsskede: 

Program för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 21.3.2019 (§ 55)

Anhängiggörande 7.6.2019 kungörelse

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 – 2023, kommunfullmäktige 4.3.2019 (§ 13)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 – 2023, kommunstyrelsen 18.2.2019 (§ 47)

Ändring i Kyrkslätts planläggningsprogram 2019 – 2023, kommunaltekniska nämnden 31.1.2019 (§ 26)

——————————————————————-

Utredningar

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, liitteet 1-5

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, liitteet 1-2

Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587