Välj en sida
kirkkonummi

Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt

Situation: Förslagsskede (15.5.2023)

Planeringsområdet ligger i Norra Kyrkslätt och omfattar en del av tätortsområdet i Veikkola och av Noux nationalpark. Planeringsområdet är cirka 680 hektar.

Målet med delgeneralplanen är att möjliggöra planering och byggande av en snabb banförbindelse mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo-Salo, alltså den s.k. ESA-banan). Därtill förbereder man sig med delgeneralplanen på närtågstrafik i samma bankorridor och anvisar för det en plats för hållplats i Veikkola med tillhörande trafikförbindelser och markanvändning i hållplatsens närområde.


Godkännande av planen:


Förslagsskede

Beslutsfattande:

Offentlig framläggning av förslaget till delgeneralplan enligt MBL 65 § och MBF
Kommunstyrelsen 15.05.2023 § 155
Samhällstekniska nämnden 27.04.2023 § 50

Plandokument:

Förslaget framlagt 19 § 7.6 – 18.8.2023:
Plankarta (ritningsnummer 3489) och bestämmelser
Planbeskrivning
Bilagor
Bemötanden

Invånarmöte i Veikkola skola 13.6.2023


Beredningsskede:

Framläggning av beredningsmaterialet enligt MBL 62 § och MBF 30 §

Samhällstekniska nämnden 23.04.2020 § 48
Samhällstekniska nämnden 19.03.2020 § 34


Inledningsskede:

Det justerade program för deltagande och bedömning
Samhällstekniska nämnden 20.5.2021 § 68 

Program för deltagande och bedömning 
Samhällstekniska nämnden 22.4.2021 § 61

Program för deltagande och bedömning kommunaltekniska nämnden för kännedom, kommunaltekniska nämnden 21.3.2019 (§ 55)

Det justerade program för deltagande och bedömning (2021)

Utvidgning anhängiggörande 7.7.2021 kungörelse

Anhängiggörande 7.6.2019 kungörelse


Utredningar (på finska):

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan luontoselvitykset vuonna 2019, liitteet 1-5

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, raportti

Pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan laajennusalueen luontoselvitykset vuonna 2021, liitteet 1-2


Planläggarens kontaktinformation:

Seppo Mäkinen

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 538 9587