Välj en sida
kirkkonummi

Siikajärvi Norra

Situation: Inledningsskede (28.10.2021)

Detaljplanen berör Hotell Nuuksios område på Siikajärvis västra strand samt ett antal befintliga fritidsbostadstomter som finns i dess närhet längs med sjöns strand. Avsikten är att utveckla och förbättra områdets befintliga turism- och rekreationsutbud. På tomterna för den nuvarande bosättningen längs med stranden är avsikten att konstatera rådande nuläge och samtidigt undersöka möjligheterna för småskaligt tilläggsbyggande.

Vad gäller det nuvarande hotellområdet är planens målsättning att möjliggöra ett utvecklande, utvidgande samt tillbyggande av området med behövliga och för området lämpliga verksamheter. Läget vid Noux nationalparken erbjuder omfattande naturområden för hållbar rekreation och turism. Med detaljplanen kan områdets efterfrågan ökas och skapa nya arbetsplatser inom service- och turismsektorn.


Godkännande av planen:


Förslagsskede:


Beredningsskede:


Inledningsskede:

Samhällstekniska nämnden beslutade godkänna programmet för deltagande och bedömining för Siikajärvi Norra 28.10.2021 § 143
Uppgörande av detaljplanen anhängiggjord, kungörelse 26.11.2021


Utredningar:

Planläggningsprogram: Korg för planer som ska genomföras 2023-2024, projektkort

Planläggarens kontaktinformation:

Simon Store, tfn 044 760 2282

förnamn.efternamn@kirkkonummi.fi