Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Namnplanering
kirkkonummi

Namnplanering

Namnplaneringen i Kyrkslätt är en del av den lokala särprägeln. Ett bra namn beaktar de kulturella värdena och människornas behov, stärker hemkänslan och ökar trivseln. Idealiskt är också att namnet är lätt att minnas, uttala och skriva. Kommunstyrelsen har fastställt principerna för namnplaneringen i Kyrkslätt (på finska,s. 3).

Beslutsfattande

Kommunfullmäktige beslutar om namn som anknyter till planläggningen i samband med godkännandet av planerna. Kommunarkitekten godkänner namn och ändringar av namn på vägar utanför detaljplaneområden och beslutar om ändringar som gäller namn på gator och andra allmänna områden i detaljplaner.

Sänd meddelandet till kommunen under adress:
Kyrkslätts kommun / registratur, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT eller e-postadress: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Länk till namnkartan

Ge repons om namnplanering

Du kan ge respons om namnplanering, ge nya namnförslag, anmäla felaktiga namn eller ge historia om platsnamn via respons blankett.

Information om namnplanering:

Nimisampo
Finlands kommunförbund, Kommunens adressystem
Forskningscentralen för de inhemska språken, Namnvård

Ytterligare information ger:

Om namn som är i bruk och planområdenas namn:

Planläggning,
detaljplanechef Simon Store, 
simon.store@kirkkonummi.fi puh. 044 760 2282

Adressärenden i Kyrkslätt