Välj en sida
kirkkonummi

Undervisningsutbud

Utgångspunkten för undervisningen är elevens personliga erfarenheter, arbete med händerna, tillverkning och framställning av produkter. Observation och kreativ problemlösning betonas i undervisningen. Studiernas uppgifter och teman väljs årligen så att eleverna upplever glädje av att göra och lära sig, och de övar på att koncentrera sig på arbetet och sköta om sitt arbetsutrymme och sina redskap.

Handarbetsskolans kurser för läsåret 2023-2024

Kyrkslätts handarbetsskolas läroplan

Medborgarinstitutets kansli

Besöksadress: Kyrkstallsvägen 1 A, vån. 2, 02400 Kyrkslätt

Postadress: PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefon: 040 126 9312

E-post: opistot@kirkkonummi.fi

Kundtjänst per telefon ti och to kl 13-16: 040 126 9312

Kansliet är öppet enligt överenskommelse.