Välj en sida
kirkkonummi

Bidrag till ungdomsföreningar

Kommunens uppgift är att stöda ungdomsverksamhet i kommunen. Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag och beslutar om beviljande av bidrag.

Bildnings- och fritidsnämnden delar ut följande bidrag till ungdomsföreningarna:

  • Förskott på verksamhetsbidraget
  • Verksamhetsbidrag
  • Verksamhetsutrymmesbidrag
  • Projektbidrag: Evenemang och materiel för verksamheten, förebyggande av utslagning, ungas fria verksamhetsgrupper, påbörjande av verksamhet.

Mer information om bidrag och hjälp med att göra ansökningar kan du få från nuorisojaliikunta.avustukset@kirkkonummi.fi.

Förhållanden

Ungdomsföreningar i Kyrkslätt kan söka bidrag.

Kungörelserna om bidrag finns uppsatta på kommunens anslagstavla för offentliga meddelanden och i Kirkkonummen Sanomat.

Ansökningsanvisningar och -blanketter fås också på kommunens servicekontor i kommunhuset (Ervastvägen 2, vån. 1).

Anvisning

Bidragsansökningarna ska skickas inom utsatta tider per post till: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt eller genom att lämna in ansökan på Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

Obs! Eftersom det sista datumet för inlämning av ansökningar om bidrag infaller på ett veckoslut kan ansökningarna lämnas på den första därpå följande vardagen. Det sista datumet för inlämning av ansökningar är därmed tisdag 2.4 före kl. 15.00.

Bidragsreglemente och kungörelse:

Kom ihåg att blanketterna ska undertecknas så som stadgas i föreningens bestämmelser och de ska tillställas kommunens registratur inom utsatt tid. Bidragsblanketterna kan inte återsändas elektroniskt.

Ungdomstjänsternas blanketter som kan skrivas ut:

Kontaktuppgifter

nuorisojaliikunta.avustukset
@kirkkonummi.fi

Fritidssekreterare
Risto Rossi
tfn 040 753 8906

Ungdoms- och idrottschef
Päivi Sorvari
tfn 040 126 9625

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi