Välj en sida
Framsidan / Kommunen / Beslutsfattande och organisation / Politiskt beslutsfattande / Kommunstyrelsen
kirkkonummi

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är utöver fullmäktige ett obligatoriskt organ. Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens förvaltning och ekonomi samt för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. Kommunstyrelsen bevakar kommunens intresse samt, om inte annat beslutats i förvaltningsstadgan, företräder kommunen och för kommunens talan. Kommunstyrelsens ställning i kommunens dagliga förvaltning är central.

Fullmäktige väljer ledamöterna i kommunstyrelsen. Styrelsens mandatperiod är två år.Den nuvarande styrelsens verksamhetsperiod börjar 1.7.2023. Kyrkslätts kommunstyrelse har 13 ledamöter.

Kommunstyrelsen sammansättning 2023-2025

Ledamot Ersättare
Ordf. Timo Haapaniemi Saml Jussi Määttä Saml
1. vice ordf. Piia Aallonharja Sannf Arttu Lankinen Sannf
2. vice ordf. Ulf Kjerin SFP Josephine Frimodig SFP
Anna Aintila SFP Kim Liljequist SFP
Kati Kaihlaranta VF Sari Haapasaari C
Anneli Granström Sannf Ville Salminen Sannf
Ari Harinen SDP Sini Felipe SDP
Saara Huhmarniemi Gröna Johanna Fleming Gröna
Carl-Johan Kajanti SFP Kim Männikkö SFP
Antti Kilappa ProK Outi Saloranta-Eriksson ProK
Markus Myllyniemi Gröna Sanni Jäppinen Gröna
Anna Sahiluoma Saml Maija Jäntti Saml
Matti Kaurila Saml Kim Åström Saml

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll

Kommunstyrelsens föredragningslista och protokoll kan läsas på internet, kommunens servicekontor på Ervastvägen 2, och i kommunens bibliotek. Man kan bekanta sig med kommunstyrelsens föredragningslista fr.o.m. fredagen före sammanträdet på dessa ställen.

Förvaltningsdirektör, Jaana Suihkonen tfn 040 702 0138, svarar på frågor om kommunstyrelsens beslut.