Välj en sida
kirkkonummi

Masabyporten

Situation: Vunnit laga kraft 24.10.2019

Projektet ligger i Masaby centrum på området mellan Ring III och kustbanan, i Masaby tåghållplats omedelbara närhet och sträcker sig även söder om Sundsbergsvägen. Målet med projektet är att på området verkställa boende för äldre, vårdhems- och daghemsverksamhet och flervåningshusbetonat bostadsbyggande på ett område med god servicenivå inom kollektivtrafiken.

Planläggningsprogram: Förverklingskorg, projektkort 


Planen godkänns:

Detaljplanen för Masabyporten (projekt 33111), godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §.

Kommunfullmäktige 2.9.2019 (§ 72)

Kommunstyrelsen 10.6.2019 (§ 205)

Kommunaltekniska nämnden 23.5.2019 (§ 80)


Förslagsskede:

Förslaget till detaljplan har varit offentligt framlagt 10.12.2018 – 25.1.2019:

Plankarta (3354)
Planbeskrivning
Planbeskrivningens bilagor
Bemötanden

Invånarmöte 15.1.2019 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen.

Framläggning av detaljplaneförslaget,
Kommunstyrelsen 19.11.2018 (§ 366)
Kommunaltekniska nämnden 18.10.2018 (§ 137)


Beredningsskede:

Beredningsmaterialet var framlagt 18.12.2017 – 24.1.2018

Framläggning av beredningsmaterialet för detaljplanen, kommunaltekniska nämnden 23.11.2017 (§ 64)


Inledningsskede:

Projektets uppdaterade program för deltagande och bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 17.5.2018 (§ 70)


Tidigare behandling:

Framläggning av utkastet till detaljplan, samhällstekniska nämnden 20.4.2017 (§ 23)

Masabyporten, utvidgning av planeringsområdet samt justering av programmet för deltagande och bedömning, samhällstekniska nämnden 16.2.2017 (§ 18)

Godkännande av programmet för deltagande och bedömning för Masabyporten, samhällstekniska nämnden 19.5.2016 (§ 39)


Utredningar:

Kvalitets- och miljöplan för Masaby (2017):

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn: 040 846 5657