Välj en sida
kirkkonummi

Utvärdering och utveckling av kvaliteten på småbarnspedagogiken

Kyrkslätts småbarnspedagogik utvecklas i riktning mot en gemensam vision:

”Modigt mot en mera hållbar livsstil med glädje och lärande – yhdessä.”

 

Småbarnspedagogiken i Kyrkslätts kommun utvärderas och utvecklas kontinuerligt. Det centrala målet för utvärderingen och utvecklingen är en högklassig och jämlik småbarnspedagogik.

Utvärderingen är en central del av utvecklingen av den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken. När verksamheten och dess effektivitet utvärderas lyfter man fram styrkor och utvecklingsbehov i verksamheten. Kvaliteten på småbarnspedagogiken utvärderas av barnen, barnens vårdnadshavare och de anställda inom småbarnspedagogiken samt småbarnspedagogikens ledning.  Utvärderings- och utvecklingsarbetet på verksamhetsställena styrs av kommunens utvärderingsplan för småbarnspedagogiken.

Vårdnadshavarna har en möjlighet att påverka sitt barns småbarnspedagogik bland annat vid diskussioner om planen för småbarnspedagogik och genom klientenkäter. Verksamhetsställena gör det möjligt för vårdnadshavarna att delta i utvärderingen av småbarnspedagogiken och olika utvecklingsmetoder.

Valssi – ett riksomfattande kvalitetsutvärderingssystem

Valssi är ett riksomfattande kvalitetsutvärderingssystem som syftar till att stödja anordnare och serviceproducenter i deras utvärderingsuppdrag. Valssi är en mångsidig digital tjänst som bygger på forskningsbaserade utvärderingsblanketter. Med hjälp av blanketterna kan man genomföra datainsamlingar, rapportera om insamlade data, sammanställa data som producerats genom diskussioner och publicera lagstadgade utvärderingsresultat för aktören.

I småbarnspedagogiken i Kyrkslätts används verktyget Valssi som en del av helheten av kvalitetsutvärderingen.

Läs mer information:

Valssi