Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Daghem och familjedagvård / Vuorenmäen päiväkoti
kirkkonummi

Vuorenmäen päiväkoti

Vårt daghem

Vuorenmäen päiväkoti ligger i Veikkola centrum och fungerar som en del av Vuorenmäen oppimiskeskus. Skogen och idrottsparken invid daghemmet gör det möjligt att röra på sig året runt och aktiviteter i naturen.

Värdena i vårt daghem är respekt, rättvisa, famn, ro att växa och glädje.

Vi erbjuder högklassig, mångsidig och professionell småbarnspedagogik och förskoleundervisning, och vi önskar att familjerna med sina egna styrkor deltar i daghemmets verksamhet.

Vår verksamhet

Daghemmet är en betydelsefull gemenskap för barnet och familjen. Vi bemöter barnen och familjerna som jämlika medlemmar i gemenskapen. I Vuorenmäen päiväkoti vill vi främja varje barns välmående och lärande. Barnens och familjernas engagemang är viktigt för oss. Barnen deltar i planeringen, genomförandet och utvärderingen av verksamheten genom att leka, fundera och utforska tillsammans. Vi lär oss att fungera tillsammans genom att lyssna på varandra och beakta vars och ens åsikter. Vi strävar efter att möjliggöra ett individuellt bemötande av varje barn bl.a. genom att arbeta i små grupper.

Då barnet får uppmuntran, stöd och positiv uppmärksamhet uppmuntras hen att göra sitt bästa. Vi koncentrerar oss på barnens styrkor och de positiva inlärningserfarenheter som fås genom dem. Att försöka, att begå misstag och att lyckas tillsammans i en trygg miljö bygger barnets självkänsla och självkännedom. Positiv humor blomstrar inom vår gemenskap.

Vi dokumenterar verksamhet, barnets uppväxt och lärande genom att fotografera, videofilma och anteckna barnens funderingar tillsammans med barnen. Mediefostran är en naturlig del av vår verksamhet. På daghemmet använder i en digital portfolio: en portfolio på peda.net där barnets uppväxt och lärande lagras. Det är också ett utmärkt samarbets- och kommunikationsmedium mellan daghemmet och hemmet.

Eftersom vi finns i inlärningscentret har vi bra möjligheter för ett fungerande samarbete med skolan. Vi har skolans gymnastiksal till vårt förfogande varje vecka. Förskoleundervisningen samarbetar med nybörjarundervisningen.

Vårt tyngdpunktsområde är konstfostran, idrottsfostran och natur- och miljöfostran, och vi deltar i programmet Grön flagg. 

Gruppernas kontaktuppgifter

Hipsuvarpaat040 126 9537 
Naavatassut040 126 9538 
Sammaltossut040 126 9791 
Metsämaahiset040 765 0423 
Vuorenhaltijat040 126 9539
Niittyvillat040 353 2150

Öppettider:
Mån–fre kl 6.30-17.30 enligt reservationerna

Barnspecifika tidsreservationer av småbarnspedagogik görs via Päikky-systemet. Om barnets dagliga behov av småbarnspedagogik är mera omfattande än 6.30-17.30 ska ärendet diskuteras med daghemsföreståndaren.

Adress:
Eriksgårdsvägen 5
02880 Veikkola

E-post:
fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Daghemsföreståndare:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Vice föreståndare:
Hilla Ruokokoski
040 126 9139

Speciallärare inom småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen:
Anne Toivio
040 126 9647

Kurator inom småbarnspedagogiken: 
Annamaija Hautala
040 480 2907

Kurator inom förskoleundervisningen:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi