Välj en sida
Framsidan / Småbarnspedagogik och utbildning / Småbarnspedagogik och förskoleundervisning / Ansökan, avgifter och uppsägning / Avbrott och uppsägning / Uppsägning
kirkkonummi

Uppsägning

Uppsägning av plats inom kommunal småbarnspedagogik

Vi rekommenderar att platsen i en kommunal inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen sägs upp en månad innan vården upphör. Om barnets småbarnspedagogik inleds eller upphör mitt i kalendermånaden uppbärs klientavgiften för den tid vårdförhållandet pågått. Ta kontakt med daghemsföreståndaren eller familjedagvårdsledaren.

Du kan säga upp den kommunala platsen inom småbarnspedagogiken eller inom förskoleundervisningen via den elektroniska blanketten

Uppsägning av plats inom privat småbarnspedagogik

Praxis för uppsägning varierar mellan olika serviceproducenter. Inom den privata småbarnspedagogiken är uppsägningstiden vanligtvis en månad. I vårdavtalet mellan familjen och serviceproducenten har det avtalats om uppsägningstiden.