Välj en sida
Framsidan / Boende och miljö / Markanvändning och trafik / Planläggning / Delta i planläggningen
kirkkonummi

Delta i planläggningen

En interaktiv planering förutsätter deltagande och påverkan. Det finns många sätt att påverka:

Följ med kommunens hemsidor och läs lokaltidningar!

 • Från kommunens hemsidor får du information om Kyrkslätts planläggningsprogram och planläggningsöversikt samt om planprojekt som är under beredning och framlagda.
 • Om framläggningen meddelas i Kirkkonummen Sanomat och kommunens webbsidor.

Ta planläggningsinitiativ för att utveckla din egen livsmiljö

 • Planläggningsinitiativen behandlas i anslutning till planläggningsprogrammet. Initiativen till nästa planläggningsprogram ska lämnas till kommunen senast i slutet av januari 2024. 
 • Planläggningsinitiativet är en fritt formulerad undertecknad ansökan dit man bifogar en områdesgränskarta, uppgifter om fastigheten och ägaren samt kontaktpersonens namn, postadress, e-postadress och telefonnummer.
 • Planläggningsinitiativen ska riktas till Kyrkslätts kommunstyrelse och skickas till adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 KYRKSLÄTT eller per e-post till kirjaamo@kirkkonummi.fi

Delta i invånarmöten eller planläggarens mottagning!

 • På invånarmötena eller på en presentationsvideo om planen presenteras framlagda planprojekt. Invånarmötena och planläggarens mottagningar är fria möten för invånare, aktörer och alla som är intresserade av planläggning. På mötena har deltagarna möjlighet att bekanta sig med materialet till planerna och personligen diskutera med planförfattare.
 • Information om invånarmöten och planläggarens mottagning publiceras på Kirkkonummen Sanomat, kommunens webbsidor och sociala medier.

Ge respons om planprojekt under beredning under framläggningstiden

 • Kommunen skickar programmet för deltagande och bedömning för planprojektet (PDB) i planprojektet per brev till markägarna och organisationerna på planeringsområdet och dess influensområde. Du kan ge din åsikt om planen när du har fått brevet.
 • Du har möjlighet att ge din åsikt om beredningsmaterialet till planen medan det är framlagt.
 • När planförslaget officiellt är framlagt har du möjlighet att ge en påminnelse om det.
 • Du kan bekanta dig med framlagda planer på bibliotek, på kommunhusets servicekontor och hos planläggningen (Ervastvägen 2).
 • Aktuella planer som du kan påverka finns här
 • Om du vill kan du diskutera planprojekt med den ansvariga planeraren. Boka alltid en tid för möte (planläggarnas kontaktinformation).
 • Vänligen kom ihåg att all respons ska ges skriftligen.

Deltagande i planläggningsprocessen (Källa: NTM, Jag deltar i planläggningen. Guide 1, 2017).

Var aktiv i invånarföreningar och andra föreningar

Kontakta beslutsfattarna i ditt område!