Välj en sida
Framsidan / Fritid / Fritid och hobby / Idrott
kirkkonummi

Idrott

Idrottstjänster ordnar motion som främjar hälsa, stödjer medborgar- och föreningsverksamhet samt bygger och upprätthåller idrottsplatser.

Idrottstjänsterna genomför motionshandledning och utvecklar förutsättningarna för motionsbejakande levnadsvanor speciellt för barn och unga i samarbete med kommunens andra aktörer samt genom att koordinera det lokala samarbetet med tredje sektorn i enlighet med kommunstrategin.

Uppgifter

Besöksadress
Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

Postadress
Kyrkslätts kommun,
ungdoms- och idrottstjänster
PB 20, 02401 Kyrkslätt

Telefonnummer
09 29671 / växel
040 126 9404 / kontor

Kommunhusets öppettider
Servicekontoret

Följ med i some
Facebook
Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänsterna
Instagram
@kirkkonumminuorisojaliikunta
TikTok
@KirkkonummiLiikunta