Välj en sida
kirkkonummi

Masaby Ungdomsteater

Masalan nuorisoteatteri är en yrkesmässigt ledd amatörteater. Teatern är en del av Kyrkslätts kommuns kultur- och fritidstjänster.

Teaterns verksamhet stöds dessutom av Masalan nuorisoteatterin kannatus ry.

Hur kan man delta i verksamheten?

Masalan Nuorisoteatteri antar nya medlemmar då nya grupper bildas eller om det uppstår lediga platser i befintliga grupper. Utöver skådespelandet kan du arbeta inom scenografi, kostymering, ljus-, ljud-, video- och grafisk planering samt teaterproduktion. Det är inget inträdestest till teatern. Verksamheten är för tillfället riktad till barn över 9 år.

År 2024 är deltagaravgiften 196,40 euro/år och den faktureras i två rater.

Ytterligare information: www.masalannuorisoteatteri.net

Masaby ungdomsteater

Kontaktuppgifter

Ljusdala teaterhus
Ljusdalavägen 9
02430 Masaby

Teaterregissörer

Maija Lauri
tfn 050 414 3643
maija.lauri@kirkkonummi.fi

Johanna Perttunen
tfn 040 749 9068
johanna.perttunen@kirkkonummi.fi